Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego.

 

Moduły fotowoltaiczne składają się z ogniw, bezpośrednio zamieniających promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Kiedy promieniowanie słoneczne pada na ogniwo, fotony wybijają elektrony i powstaje różnica potencjałów sprawiająca, że przepływa prąd stały. Systemy fotowoltaiczne nie potrzebują światła by działać ponieważ produkują energię także w pochmurne dni.

Domowe instalacje fotowoltaiczne zazwyczaj są montowane na dachu budynku. Systemy te wymagają falownika - urządzenia zamieniającego prąd stały (DC) produkowany przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o charakterystyce odpowiedniej dla sieci elektroenergetycznej. W Polsce wynosi 230 V napięcia fazowego, przy częstotliwości 50Hz.

 

Schemat działania instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym

 

Więcej o rozliczeniach i opustach dla prosumentów

Ø DLA INSTALACJI ZGŁOSZONYCH DO 31.03.2022 R.

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 - oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Prosument rozliczający się wg “starych” zasad objęty jest następującymi zasadami rozliczania:

- nie jest obarczony opłatami zmiennej dystrybucji;

- objęty jest 12-miesięcznym okres rozliczania nadwyżki energii;

- po zakończeniu 15-letniego okresu ochrony konieczne będzie podpisanie nowej umowy rozliczania.

Co więcej, prosument rozliczający się wg systemu opustów może w każdej chwili przejść na rozliczanie w formie net-billing (bez opcji powrotu). Ci którzy się na to zdecydują także mogą skorzystać z dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Ø DLA INSTALACJI ZGŁOSZONYCH OD 01.04.2022 R.

Rozliczanie wg net-billing

Podstawowy wyróżnik net-billingu polega na tym, że sprzedaż nadwyżek wytworzonej energii do sieci będzie rozliczana na indywidualnym depozycie w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że zgromadzone środki będą bilansować pobraną z sieci energię, zatem może nawet nie być konieczności płacenia za nią rachunków. Oczywiście środki, które nie zostaną wykorzystane w danym okresie zostaną prosumentowi zwrócone. Ważną nowością w net-billingu jest zabezpieczenie się operatora sieci energetycznej przed nadprodukcją energii w postaci ograniczenia wysokości wypłacanej kwoty do maksymalnie 20% wartości prądu wprowadzonego do sieci.

Czy net-billing i fotowoltaika się opłaca?

O ile w porównaniu do systemu opustów prosument w net-billingu mniej zyskuje na rozliczaniu nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej, to jednak własna mikroinstalacja fotowoltaiczna nadal generuje oszczędności i pozwala w znacznej mierze uchronić się przed rosnącymi rachunkami za prąd. Dołączając powietrzną pompę ciepła można również zniwelować rachunki za ogrzewanie domu czy nawet uzyskanie ciepłej wody użytkowej. Z kolei zastosowanie magazynów energii może pozwolić na częściowe lub nawet pełne uniezależnienie od sieci energetycznej.

 

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej wg firmy House Solution

 

>>> sprawdź ceny systemów solarnych

 

 

Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

>>> pobierz przewodnik prosumenta

 

Zasady instalacji fotowoltaiki u Twojego dystrybutora prądu:

ENEA

ENERGA

PGE

TAURON

 

 

 

 

 

  

       

 

NA PRĄD:  Oświetlenie  Ogrzewanie  Klimatyzacja  AGD  RTV

 

 

 KONTAKT   WIADOMOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  http://ad.stat.4u.pl/s4u.gif